Po dohodě s výrobcem/distributorem provádíme autorizované opravy elektroniky.