Optický sensor s vysokou přesností

Na obrázku vidíte prototyp optického senzoru s vysokou přesností. Slouží k všesměrové detekci pohybu materiálu(například papíru). Jsou to celkem 3 optické senzory, jaké znáte z počítačové myši. Pro správný výsledek se berou data ze dvou senzorů, které jsou si nejvíce podobná(říkáme tomu hlasování senzorů).